MASTERFLEX 610

Thanh cao su giãn nở cho khe nối 

 

 

MASTERFLEX 610 là thanh cao su giãn nở, sử dụng ngay tại các khe nối cho mục đích chống thấm. Được chế tạo từ cao su tổng hợp kết hợp cao su tự nhiên và một loại polyme thuỷ trương đặc biệt, vật liệu sẽ trương nở thể tích để trám kín khe khi gặp nước

MASTERFLEX 610  dùng cho tất cả các loai mạch ngừng bê tông chịu áp lực nước, chẳng hạn như:

- Các khe tiếp giáp giữa bê tông và đá, vữa…

- Khe nối bê tông giữa bản đáy và tường trong đường ngầm, tầng ngầm

- Khe nối cọc thép, cọc bê tông, kết cấu lắp ghép,…

ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG:

Trương nở khi gặp nước

Ngăn nước xâm thực cả khi bề rộng khe phát triển

Các phần tử nước được giữ bởi áp xuất phân tử

Nước xâm thực không thể xuyên qua thanh do mao dẫn

Điều chỉnh độ chương nở

Không gây phá hoại bê tông

Khôn tạo bọt hoặc hơi khi gặp nước

Bền vững, không tạo bọt khí, dễ gây rò rỉ

 

 

ĐÓNG GÓI:

20mm x 5mm     : 10m/cuộn  x 10 cuộn

20 mm x 10 mm : 10m/cuộn  x  4 cuộn

 20mm x 20mm   : 8m/cuộn   x  4 cuộn

THÔNG SỐ CHẤT LƯỢNG

Độ trương nở: Masterflex 610 có tỷ lệ trương nở khi gặp các dung dịch khác nhau.Tác động trương nở được thiết kế dùng toàn bộ áp suất nước để trương nở kín hết bề mặt khe nối, do đó sẽ trám kín khe ngay cả dưới áp lực nước cao.

* Lưu ý:

Tác động trương nở không làm thay đổi kết cấu đồng nhất của khối Polyme

Tác động trương nở giới hạn ở phần vật liệu tiếp xúc với nước vì vật liệu được thiết kế để không cho nước xâm thực đi xuyên qua thanh Masterflex 610.

 

 Dung cu cam tay