NHÀ MÁY HONDA VIỆT NAM

SƠN SÀN EPOXY NHÀ MÁY HONDA VIỆT NAM

  • honda_1
  • honda_5
  • honda_4
  • honda_2

Dự án : Nhà máy HONDA Việt Nam

Địa chỉ: Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Thời gian hoàn thành : 2009

 

 

 Dung cu cam tay