GỐC POLYURETHANE

Hệ thống  sàn gốc Polyurethane

UCRETE MF Polykit

Sàn công nghiệp gốc Polyurethane

UCRETE UD 200

Hệ thống sàn chống trơn trượt gốc PolyurethaneDung cu cam tay