PHỤ GIA BÊ TÔNG

Phụ gia là một phần không thể thiếu trong xây dựng những công trình kiến trúc lớn sử dụng bê tông, đòi hỏi những tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất như cầu, nhà ...

RHEOBUILD 561

Phụ gia siêu dẻo làm chậm mất độ sụt của bê tông

RHEOBUILD 1000

Phụ gia giảm nước mức độ cao để chế tạo bê-tông siêu dẻo

RHEOBUILD 555

Phụ gia siêu dẻo cho bê-tông trong điều kiện khí hậu nóng

GLENIUM SP8S

Phụ gia siêu dẻo thế hệ mớiDung cu cam tay