RHEOBUILD 1000

Phụ gia giảm nước mức độ cao để chế tạo bê-tông siêu dẻo

RHEOBUILD 1000 là loại phụ gia siêu dẻo, không chứa Clo. Thành phân gôm Sulphonat polyme và được chê tạo đăc biêt đê làm tăng tính dẻo cho bê-tông. Bê - tông siêu dẻo là bê - tông chảy có đô sụt ít nhât là 200mm, dê chảy nhưng không bị phân tâng và cùng tỉ lê nước/xi măng với bê-tông khi không dẻo khi không sử dụng phụ gia. Rheobuild 1000 cũng tương thích với mọi loại xi măng đạt tiêu chuân quôc tê.

SỬ DỤNG CHO:

* Bê - tông mác cao, đô chảy cao
* Bê tông đúc săn
* Bê tông đô trong thời tiêt lạnh

ĐĂC ĐIÊM VÀ CÔNG DỤNG:

Đô dẻo cao Thi công nhanh, tiêt kiêm thời gian và nhân công

Mức đô giảm nước cao Cường đô cao và sớm. Chông thâm tôt tăng đô bên

Tính liên kêt tôt Bê-tông không phân tâng, ngay cả o đô sut cao

Cường đô cao sớm Dỡ ván khuôn sớm. Giảm thời gian dưỡng hô nhiêt

Giảm co ngót và từ biến Kêt câu có kích thước ôn định hơn

ĐÓNG GÓI:
Rheobuild được đóng gói : 205L/phuy hoặc 1000L/bồn

BẢO QUẢN:
Rheobuild bảo quản trong phuy kín ở nhiệt độ thường trong vòng 12 thángDung cu cam tay