UCRETE MF Polykit

Sàn công nghiệp gốc Polyurethane

Ucrete MF Polykit là vật liệu sơn sàn công nghiệp 4 thành phần, chịu hóa chất cao, chống mài mòn và va đập tốt

 Dung cu cam tay