Dự án Nam Tín

Cac Dự án Nam Tín

Industrial factory

Job references

High building Project

Một số dự án tiêu biểu mà công ty chúng tôi đã thi công trong thời gian qua.

ASAHI INTECC

ASAHI INTECC

HONDA VIETNAM FACTORY

Epoxy flooring system