Dự án: IRIS GARDEN -TỔ HỢP THƯƠNG MẠI, VĂN PHÒNG, CĂN HỘ, NHÀ Ở

08/10/2019

HẠNG MỤC CHỐNG THẤM

Dự án: IRIS GARDEN -TỔ HỢP THƯƠNG MẠI, VĂN PHÒNG, CĂN HỘ, NHÀ Ở

Địa chỉ: SỐ 119 ĐƯỜNG K2-  CẦU DIỄN- NAM TỪ LIÊM- HÀ NỘI

Thầu chính: CÔNG TY XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

DỰ ÁN KHÁC

08/04/2023

DỰ ÁN : XÂY DỰNG BỆNH VIỆN QUÂN Y 103  HẠNG MỤC : CHỐNG THẤM MÁI; CHỐNG THẤM KHU VỆ...

BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

08/04/2023

Dự án : Xây dựng Bệnh viện  Quân Y 103 Hạng mục : Chống thấm mái; chống thấm khu vệ...

NHÀ MÁY KYOCERA SỐ 3

20/03/2023

Hạng mục                 : Sơn Epoxy chống tĩnh điện Địa điểm       ...

NHÀ MÁY KYOCERA SỐ 3

17/03/2023

Hạng mục                : Chống thấm Địa điểm             ...