NHÀ MÁY KYOCERA SỐ 3

17/03/2023

Hạng mục                : Chống thấm

Địa điểm                   : KCN  Thăng Long II – huyện Yên Mỹ – tỉnh Hưng Yên

Khối lượng  chống thấm mái : 16.500 m2

                        chống thấm sàn  : 18.000 m2

Thời gian thi công  : 05/2022 – 01/2023

 

               CHỐNG THẤM , CHỐNG ẨM SÀN TẦNG 1 BẰNG TẤM DÁN ĐỊNH HÌNH TỰ DÍNH

                                                   GỐC BITUMEN POLYMER DÀY 1.5MM

                                                 Chống thấm, chống ẩm dầm, đầu cọc

      

                                                    Chống thấm, chống ẩm sàn 

              

                                                                       CHỐNG THẤM MÁI 

                               VẬT TƯ : TẤM DÁN ĐỊNH HÌNH KHÒ NÓNG DÀY 3.0MM

                                                 XỐP CÁCH NHIỆT XPS INSULATION BOARD 5.0MM

                                                              Tập kết hàng lên mái

                                  Thi công phun lớp lót kết dính gốc bitum

  

                                            Khò dán chống thấm mái

  ư

                                                   Lắp đặt xốp cách nhiệt mái

                                                          CHỐNG THẤM BỂ NƯỚC

                                                 VẬT LIỆU : PURE POLYURETHANE

                                     THI CÔNG PHUN NÓNG BẰNG MÁY CHUYÊN DỤNG

                                                            Máy phun chuyên dụng

                 

 

 

                                                                Sửa chữa bề mặt, phun sơn lót

    

 

DỰ ÁN KHÁC

08/04/2023

DỰ ÁN : XÂY DỰNG BỆNH VIỆN QUÂN Y 103  HẠNG MỤC : CHỐNG THẤM MÁI; CHỐNG THẤM KHU VỆ...

BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

08/04/2023

Dự án : Xây dựng Bệnh viện  Quân Y 103 Hạng mục : Chống thấm mái; chống thấm khu vệ...

NHÀ MÁY KYOCERA SỐ 3

20/03/2023

Hạng mục                 : Sơn Epoxy chống tĩnh điện Địa điểm       ...

NHÀ MÁY KYOCERA SỐ 3

17/03/2023

Hạng mục                : Chống thấm Địa điểm             ...