Sơn Epoxy- dự án Binh chủng pháo Binh

09/10/2019

                                                          SƠN SÀN EPOXY

Dự án              : Binh chủng pháo pháo binh

Địa chỉ            : Đội Cấn- Hà Nội

Thầu chính    : Công ty TNHH đầu tư và phát triển xây dựng Việt Dũng

Khối lượng    : 5000m2

DỰ ÁN KHÁC

08/04/2023

DỰ ÁN : XÂY DỰNG BỆNH VIỆN QUÂN Y 103  HẠNG MỤC : CHỐNG THẤM MÁI; CHỐNG THẤM KHU VỆ...

BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

08/04/2023

Dự án : Xây dựng Bệnh viện  Quân Y 103 Hạng mục : Chống thấm mái; chống thấm khu vệ...

NHÀ MÁY KYOCERA SỐ 3

20/03/2023

Hạng mục                 : Sơn Epoxy chống tĩnh điện Địa điểm       ...

NHÀ MÁY KYOCERA SỐ 3

17/03/2023

Hạng mục                : Chống thấm Địa điểm             ...