THI CÔNG CHỐNG THẤM MÁI-Nhà máy Bridgestone dự án BTMV- KCN Đình Vũ- Hải Phòng

30/01/2019

THI CÔNG CHỐNG THẤM MÁI

Địa điểm: Nhà máy Bridgestone dự án BTMV- KCN Đình Vũ- Hải Phòng.

Dự án : BTMW

Thầu chính: THE ZENITAKA CORPORATION-NHẬT BẢN

 

 

DỰ ÁN KHÁC

08/04/2023

DỰ ÁN : XÂY DỰNG BỆNH VIỆN QUÂN Y 103  HẠNG MỤC : CHỐNG THẤM MÁI; CHỐNG THẤM KHU VỆ...

BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

08/04/2023

Dự án : Xây dựng Bệnh viện  Quân Y 103 Hạng mục : Chống thấm mái; chống thấm khu vệ...

NHÀ MÁY KYOCERA SỐ 3

20/03/2023

Hạng mục                 : Sơn Epoxy chống tĩnh điện Địa điểm       ...

NHÀ MÁY KYOCERA SỐ 3

17/03/2023

Hạng mục                : Chống thấm Địa điểm             ...