THI CÔNG CHỐNG THẤM- BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC CƠ SỞ II

31/01/2019

Thi công chống thấm

Dự án: Bệnh viện Việt Đức- cơ sở 2

Địa chỉ: Liêm Tuyền- Thanh Liêm- Hà Nam

Chủ đầu tư: Bộ y Tế

DỰ ÁN KHÁC

08/04/2023

DỰ ÁN : XÂY DỰNG BỆNH VIỆN QUÂN Y 103  HẠNG MỤC : CHỐNG THẤM MÁI; CHỐNG THẤM KHU VỆ...

BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

08/04/2023

Dự án : Xây dựng Bệnh viện  Quân Y 103 Hạng mục : Chống thấm mái; chống thấm khu vệ...

NHÀ MÁY KYOCERA SỐ 3

20/03/2023

Hạng mục                 : Sơn Epoxy chống tĩnh điện Địa điểm       ...

NHÀ MÁY KYOCERA SỐ 3

17/03/2023

Hạng mục                : Chống thấm Địa điểm             ...