SƠN EPOXY

Sơn epoxy dùng để sơn bảo vệ trang trí sắt thép, gỗ, bề mặt nhựa, xi măng... Trong môi trường ẩm ướt, công nghiệp hóa chất, giao thông vận tải biển và trong ...

MASTERTOP 1230i

Hệ thống sơn sàn Epoxy tự phẳng

SIKA FLOOR -262 AS

Lớp phủ Epoxy dẫn tĩnh điện hai thành phần 

SIKA FLOOR 2420

Sikafloor 2420 là chất quét lót Epoxy, 2 thành phần có chứa dung môi kết hợp với chất hỗ trợ tăng độ bám dính.

SIKA FLOOR 2530W NEW

Sika floor 2530 W New là chất phân tán nước 2 thành phần gốc nhựa epoxy có màu

 

SIKA FLOOR 156

Sikafloor -156 là chất nhựa epoxy 2 thành phần có độ nhớt thấp, không dung môi.

SIKA FLOOR 261

Sikafloor 261 là một chất kết nối epoxy, có màu, không dung môi, 2 thành phần có độ nhớt thấp. 

SIKA FLOOR 7530

Sikafloor 7530 là lớp phủ epoxy 2 thành phần có hàm lượng dung môi thấp, bề mặt hoàn thiện nhám.

SIKA FLOOR 263-SL

Hệ thống phủ hoàn thiện cho sàn nhám và sàn tự san phẳng

MASTERTOP 1110

Mastertop 1110  là  hệ thống sơn phủ Epoxy gốc nước, 2 thành phần. Dùng phủ bảo vệ các bề mặt bê tông, vữa...

Sikafloor 264

Hệ thống sơn lót và sơn phủ hoàn thiện Epoxy 2 thành phần

Sikafloor-161

SƠN EPOXY 2 THÀNH PHẦN, TẠO VỮA TỰ SAN PHẲNG, VỮA TRÁT, VÀ LỚP KẾT NỐI

KANSAI PARALUX P268HS

Sơn lót Epoxy kẽm phosphateDung cu cam tay