SHOWROOM TOYOTA TỪ SƠN – BẮC NINH

26/05/2021

                     TĂNG CỨNG BỀ MẶT SÀN DẠNG LỎNG – LIQUID HARDENER

                                DỰ ÁN : SHOWROOM TOYOTA TỪ SƠN 

                                     ĐỊA ĐIỂM : TỪ SƠN – BẮC NINH

 

   

DỰ ÁN KHÁC

08/04/2023

DỰ ÁN : XÂY DỰNG BỆNH VIỆN QUÂN Y 103  HẠNG MỤC : CHỐNG THẤM MÁI; CHỐNG THẤM KHU VỆ...

BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

08/04/2023

Dự án : Xây dựng Bệnh viện  Quân Y 103 Hạng mục : Chống thấm mái; chống thấm khu vệ...

NHÀ MÁY KYOCERA SỐ 3

20/03/2023

Hạng mục                 : Sơn Epoxy chống tĩnh điện Địa điểm       ...

NHÀ MÁY KYOCERA SỐ 3

17/03/2023

Hạng mục                : Chống thấm Địa điểm             ...