NAM TIN CONSTRUCTION

Nam Tín kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và thương mại :
- Sản xuất sơn, vecni, các chất sơn, chống thấm, quét tương tự và matit.
- Sản xuất bê tông, vữa trộn sẵn và các sản phẩm khác từ xi măng và thạch cao.
- Xây dựng dân dụng, giao thông, thuỷ lợi;
- Trang trí nội, ngoại thất công trình;
- Chống thấm công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp;
- Sơn tĩnh điện và trang trí bề mặt;
- Buôn bán vật liệu xây dựng, hoá chất xây dựng;
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá.Dung cu cam tay